006343_Mulder_Groot Ammers

T h e J ewe l l e r y E d i t i on JUWELIER MULDER Spark l e & Sh i ne Co l l ect i on 2024

1. S943 Geelgouden oorhangers 479,- 2. S944 Geelgouden collier 41+2+2cm 909,- 3. S945 Geelgouden armband 17+1,5cm 599,- 1. 2. 3.

1. S456 Geel/witgouden ring met 0.06ct. H SI diamant 1.099,- 2. S950 Geel/witgouden klapoorringen (scharnier) met 2x 0.015ct. H SI diamant 579,- 3. S002 Geelgouden collier 41+2+2cm 145,- 4. S951 Geel/witgouden hanger met 0.03ct. H SI diamant 419,- Een versche idenhe id i n vormen en k l euren ver ras t keer op keer . Time after time 1. 2. 3. 4.

1. S026 Geelgouden ring met 0.10ct. H SI diamant 629,- Yes E E N A L L I A N C E - R I N G O F E E N S O L I T A I R E R I N G ? Het verschi l tussen een Al l iance-r ing en een sol i tai re r ing l igt in het ontwerp en de set t ing van de ede l stenen. Een Al l iance-r ing i s een r ing waarbi j de band vol l edig i s bezet met een r i j van k l e ine ede l stenen. Een sol i tai re r ing i s een r ing waarbi j er enke l één grote ede l steen cent raal staat . 1.

2. S022 Geelgouden ring met 0.25ct. GH SI diamant 959,- 3. S300 Geel/witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 499,- 4. S014 Witgouden ring met 0.05ct. H SI diamant 289,- 5. S036 Geelgouden ring met 0.09ct. H SI diamant 379,- 6. S031 Witgouden ring met 0.13ct. H SI diamant 599,- when do I ask the question? W H A T D O Y O U C H O O S E ? Al l iance r i ngen symbo l i seren de eeuwi ghe id van l i e fde en worden vaak gekozen a l s t rouwr i ngen of j ubi l eumr i ngen . So l i tai re r i ngen worden vaak gekozen a l s ver l ov i ngsr i ngen . Be ide r i ngen hebben hun e i gen un i eke aant rekk i ngskracht en symbo l i ek . A L L I ANC E R I NG , E ND L ESS L OV E , E X P R ESS E D I N A C I RC L E O F BR I L L I ANC E . Alliance Solitair S O L I T A I R E R I N G , W H E R E O N E D I A M O N D S P E A K S V O L U M E S . 1. 2. 3. 4. 5. 6.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

T n h o e f r u e' n s in holding back Met een combi nat i e van di verse r i ngen creëer j e i ns tant een dynami sch p l aat j e . 1. S400 Geelgouden ring gediamanteerd 499,- 2. S413 Geelgouden ring schakel 479,- 3. S409 Geelgouden ring gedraaid 549,- 4. S396 Geelgouden ring gediamanteerd 479,- 5. S417 Geelgouden ring schakel 999,- 6. S405 Geelgouden ring met fexibele schakel 599,-

Merknaam Danish Design @ D A N I S H D E S I G N K O L T U R C H R O N O I I GREEN I Q 2 8 Q 1 2 9 0 - Ø 4 2 M M € 1 9 9 , - K O L T U R C H R O N O I I GREY GOLD I Q 2 3 Q 1 2 9 0 - Ø 4 2 M M € 1 9 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 BLACK TWO-TONE BANGLE I V 7 3 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 6 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 BLACK S I LVER BANGLE I V 6 3 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 5 9 , - N O S T A L G I 1 9 8 8 GOLD BANGLE I V 0 5 Q 1 2 9 5 - Ø 3 0 M M € 1 7 9 , - P I C O P I N E A GREEN S I LVER I V 3 3 Q 1 2 7 1 - Ø 3 2 M M € 1 5 9 , - P I C O P I N E A GREEN GOLD I V 2 3 Q 1 2 7 1 - Ø 3 2 M M € 1 6 9 , -

Merknaam Danish Design I N S P I R E D B Y S C A N D I N A V I A S I N C E 1 9 8 8 GOLD ANTHRAC ITE I V 6 6 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , - ALL GOLD I V 0 6 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , - TWO-TONE I V 6 5 Q 1 2 9 3 - Ø 2 6 M M € 1 9 9 , -

1. S1074 Geelgouden Closed Forever armband 17+2cm 819,- 2. S1077 Geelgouden hanger (kruis) met slot 109,- 3. S1080 Geelgouden hanger met zoetwaterparel en slot 149,- 4. S1081 Geelgouden hanger (graveer) met slot 135,- 5. S129 Augustus peridoot 139,- 6. S1075 Geelgouden hanger (meisje) met slot 159,- 7. S1079 Geelgouden hanger (hart) met slot 129,- 8. S1076 Geelgouden hanger (jongen) met slot 159,- 9. S1078 Geelgouden hanger (klaver) met slot 139,- G E T T H E L O O K Y O U R O W N C H A R A C T E R Een karakter i s t i eke hanger gee f t het gehee l een ext ra persoon l i j ke dimens i e . Each bracelet tells a story, weaving together moments of beauty and meaning 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. S1133 Sieradenbox zwart, 300x230x170mm (bxdxh) 229,- 2. S1132 Sieradenbox bruin, 300x230x170mm (bxdxh) 229,- YOUR JEWELLERY LIKE A PRO Organize Ga i edere dag op ontdekk i ng i n j e persoon l i j ke schatk i s t . 2. 1.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Dames 1. TH1782658 €189 2. TJ2780842 €79 3. TH1782661 €179 4. TH1782663 €199 5. TH1782681 €139 6. TH1782631 €149 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Dames 7. TH1782677 €179 8. TH1782624 €199 9. TJ2780845 €69 10. TJ2780846 €99 11. TJ2780788 €89 12. TJ2780789 €79 13. TH1782683 €129 14. TH1782685 €139 7. 9. 10. 11. 13. 12. 8. 14.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Heren 1. TH1792080 €189 2. TJ2790511 €79 3. TH1710567 €179 4. TH1710569 €179 5. TH1792093 €219 6. TH1792095 €199 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Merknaam PDA Tommy Hilfiger Heren 7. TH1710587 €169 8. TH1710589 €199 9. TJ2790531 €69 10. TJ2790532 €69 11. TJ2790541 €89 12. TJ2790539 €99 13. TH1792109 €219 14. TH1792110 €199 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Merknaam Seiko SSK003K1 490, SSK001K1 490,

Merknaam Seiko SRPK31K1 350, SRPK33K1 350, SRPK35K1 350, SRPK29K1 350,

1. 2. 3. 4. 5. 1. S779 Zilveren collier 45cm 169,- 2. S780 Zilveren collier 40+4cm 55,- 3. S778 Zilveren collier 43+4cm 349,- 4. S776 Zilveren collier 50cm 479,- 5. S777 Zilveren collier 45cm 189,-

LIVE Every day is a chance to live up to your full potential 1. S775 Zilveren armband 17+4cm 159,- 2. S783 Zilveren armband 18,5+2cm 149,- 3. S784 Zilveren armband 17+2cm 135,- 4. S782 Zilveren armband 19cm 229,- 5. S781 Zilveren armband 18+1cm 289,- 5. 1. 2. 3. 4. Vas thouden aan één s t i j l of di verse bandj es combi neren? Er i s geen j u i s t of fout a l s het op s i eraden aankomt !

Merknaam PDA Boccia Jewels & Watches Boccia Titanium is hét titanium merk van Nederland. Titanium is sterk, licht in gewicht, neemt de temperatuur van de huid snel aan en is zeer huidvriendelijk. Bovendien is het corrosie- en temperatuurbestendig. Boccia Titanium maakt alleen gebruik van pure materialen. Alle titanium componenten zijn gemaakt van 99,7% puur titanium; een materiaal met bijzondere eigenschappen. Alle diamanten zijn met de hand gezet. BOCCIA TITANIUM 4. 5. 8. 1. 6. 3. 7. 2.

Merknaam PDA Boccia Jewels & Watches 14. 1. 3239-03 Titanium dameshorloge €169,- 2. 3239-01 Titanium dameshorloge €139,- 3. 05071-02 Titanium oorstekers €79,- 4. 08068-01 Titanium collier €189,- 5. 08068-02 Bicolor titanium collier €199,- 6. 03052-02 Bicolor titanium armband €99,- 7. 05071-01 Titanium oorstekers €59,- 8. 03052-01 Titanium armband €89,- 9. 08064-02 Titanium collier €139,- 10. 05067-02 Titanium oorringen €119,- 11. 03049-02 Titanium armband €99,- 12. 3351-04 Titanium dameshorloge €149,- 13. 3351-05 Titanium dameshorloge €139,- 14. 0866-01 Titanium collier €179,- 15. 3348-01 Titanium dameshorloge €229,- 16. 3348-02 Titanium dameshorloge €269,- 17. 08065-02 Titanium collier inclusief hanger met diamant €129,- 18. 05064-03 Titanium oorstekers met diamant €99,- 9. 11. 10. 17. 12. 13. 15. 16. 18. 99,7% PUUR TITANIUM

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Mesmerising and surprising, every time. 1. S824 Zilveren geoxideerde ring 119,- 2. S819 Zilveren ring met zirkonia 35,- 3. S809 Zilveren ring met zirkonia 49,- 4. S814 Zilveren ring 119,- 5. S768 Zilveren ring met zirkonia 75,- 6. S803 Zilveren ring 65,- 2. 4. 6.

“WHAT'S GOOD ENOUGH FOR YOU " Zi l veren s i eraden s t ra l en t i jd l oze schoonhe id u i t . Subt i e l , de l i caat , gedur fd of opva l l end: voeg een v l eug j e e l egant i e toe aan e l ke out f i t . 1. S801 Zilveren klapoorringen (scharnier) 69,- 2. S798 Zilveren oorhangers 75,- 3. S789 Zilveren oorhangers met zirkonia 35,- 4. S797 Zilveren oorhangers met zirkonia 59,- 5. S790 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 39,- 6. S788 Zilveren oorhangers 49,- 1. 2. 3. 4. 5. 6.

7. S787 Zilveren oorhangers 59,- 8. S796 Zilveren oorhangers met zirkonia 79,- 9. S794 Zilveren oorhangers 29,- 10. S793 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 42,50 11. S799 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 49,- 12. S800 Zilveren oorstekers 27,50 13. S792 Zilveren oorhangers met zirkonia 119,- 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

1. S1093 Zilveren ring met zirkonia 69,- 2. S1090 Zilveren armband met zirkonia 19cm 199,- 3. S1091 Zilveren klapoorringen (scharnier) met zirkonia 79,- 4. S1089 Zilveren collier met zirkonia 45cm 449,- The allure of silver blends with the radiance of a thousand stars 3. 3. 1. 1. 2. 2. 4. Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden. De afgebeelde artikelen kunnen qua kleur en grootte afwijken van de werkelijkheid. Nadruk verboden. © 2023 Kasius Sieraden B.V. scan naar onze website

RkJQdWJsaXNoZXIy MTU5MTQ0